Εξέταση απο Καρδιολόγο για Έκδοση Κάρτας Υγείας Αθλητή

Για την έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή, η οποία είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή των αθλητών τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις της ομάδας, χρειάζεται πιστοποιητικό από Καρδιολόγο.

Προς διευκόλυνση των αθλητών που δεν έχουν ήδη προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό, η διεύθυνση εξασφάλισε την παρουσία καρδιολόγου (από το Διαγνωστικό Καρδιολογικό-Υπερηχογραφικό Κέντρο ‘’Καρδιοανάλυσις’’) στις εγκαταστάσεις του συλλόγου την Πέμπτη 1/11/2018 από τις 17:00.​

Το κόστος είναι 10 ευρώ ανά αθλητή και περιλαμβάνει :

1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα και κλινική εξέταση από καρδιολόγο.

2. Triplex  καρδιάς.

3.  Χορήγηση βεβαίωσης άθλησης καθώς και σχολικών βεβαιώσεων, στους αθλητές.

4.  Στην εξέταση μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της οικογένειας του κάθε αθλητή.

Παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην παραπάνω εξέταση να το δηλώσει άμεσα στην Γραμματεία του συλλόγου.

Σχολιάστε