Εγκαταστάσεις

Ανοιχτό γήπεδο
Θρακομακεδόνων 5×5

Δημ. Πολιορκητού 128,
Θρακομακεδόνες 13676